ביטוח נסיעות לחו"ל של הפניקס באמצעות דקל ביטוח )6102( בע"מ

כל הסיבות לבטח אצלנו

  • כיסוי לאיתור וחילוץ
  • כיסוי בלתי מוגבל בסכום עבור הוצאות רפואיות בחו"ל/הטסה רפואית – UNLIMITED
  • ללא השתתפות עצמית (למעט מכשירים ניידים ואופניים)
  • ביטוח כבודה וביטול/קיצור נסיעה ללא תשלום

חשוב שתדעו!

במקרה של אשפוז בחו"ל, מתקשרים למוקד הסיוע הזמין 24/7 ואנחנו נשלם את ההוצאות הכספיות ישירות לבית החולים.

ההצטרפות לפוליסה הינה בכפוף לתנאי פוליסה המלאים וסייגיה ולתנאי החיתום המקובלים בחברה.