לא צריך להמתין לנציג – את טופס עבר ביטוחי (נקרא גם טופס "מצב תביעות") אפשר להוריד באזור האישי באתר.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן