לוגו הפניקס smart לוגו הפניקס smart

מהיום קל מתמיד להפיק טופס העדר תביעות* מהפניקס smart, בלחיצת כפתור וללא שיחה עם נציג.
*הטופס נקרא גם טופס עבר ביטוחי או טופס מצב תביעות
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן