לקחתם הלוואה וצריכים להוסיף את המלווה (בדרך כלל הבנק) כמשעבד בביטוח? הגעתם למקום הנכון!
חשוב לדעת:
  1. אם יהיה נזק חלקי או מלא לרכב, כספי הביטוח ישולמו למלווה עד גובה הסכום שאתם חייבים לו. אם כספי הביטוח גדולים מהסכום שאתם חייבים, תקבלו את יתרת הסכום.
  2. סעיף השעבוד כולל התחייבות שלנו לא לבטל את הביטוח לפני מועד הסיום שלה או לפני שנמסרה למלווה הודעה של 30 יום מראש.
  3. השינוי יחול רק על הביטוח שבחרתם בתהליך.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן