לוגו הפניקס smart לוגו הפניקס smart

לקחתם הלוואה לקניית רכב ונדרשתם להוסיף את המלווה כמשעבד בפוליסה?
באפשרותכם לבצע זאת כאן, בקלות.
במידה ויהיה נזק חלקי או מלא לרכב, כספי הביטוח ישולמו למלווה עד גובה הסכום שאתם חייבים למלווה
במידה וכספי הביטוח גדולים מהסכום שאתם חייבים, אתם תקבלו את יתרת הסכום.
סעיף השעבוד כולל התחייבות של חברת הביטוח לא לבטל את הפוליסה טרם מועד סיומה או טרם תימסר למלווה (בדרך כלל הבנק) הודעה של 30 יום מראש.
חשוב לדעת - השינוי יחול רק על הפוליסה שבחרת בתהליך
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן