נהיגה ברכב ללא ביטוח היא עבירה על החוק. אם הרכב שלך לא נוסע, יש לך אפשרות להקפיא או להשבית את הביטוח ולא להשאירו ללא ביטוח כלל.
כדי לבטל את ביטוח הרכב של הפניקס Smart שעשית לרכב שלך, יש להעלות את המסמכים הדרושים:
 • לביטול ביטוח בעקבות מכירת רכב - יש להעביר לנו טופס העברת בעלות.
  *הבקשה הינה בהתאם לסעיף 15 "הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)
  (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), תש"ע-2010
 • לביטול ביטוח בעקבות גניבת רכב - יש להעביר לנו אישור מהמשטרה על הגניבה.
 • לביטול הביטוח בעקבות כפל ביטוח - יש להעביר לנו עותק של הביטוח השני.
 • לביטול הביטוח בגלל השבתת הרכב - יש להעביר לנו אישור השבתה ממשרד הרישוי.
ברגע שנקבל את המסמכים, נציג שלנו ייצור איתך קשר טלפוני כדי לתאם את ביטול הביטוח.
חשוב לדעת:
 1. אם יש שעבוד על הרכב, יש להעלות טופס שחרור שעבוד.
 2. כניסת הביטול לתוקף תהיה בהתאם לתאריך הבקשה בטופס, אך לא לפני תאריך קבלת הטפסים אצלנו.
 3. אם לא יצורף המסמך הדרוש, הביטול ייעשה בהתאם לתנאי הפוליסה ובהתאם לתאריך שנקבע בה.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן