רכשת רכב חדש? מזל טוב!
אפשר להחליף את הרכב המבוטח ולעדכן את פרטי הרכב החדש בביטוח שלך אחרי תהליך הזדהות קצר.
במידה ויהיה שינוי במחיר הביטוח או שיהיה צורך במיגון נעדכן אותך מייד במסך הבא
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן