לוגו הפניקס smart לוגו הפניקס smart

הגשת תביעה? ניתן להתעדכן באופן שוטף ובכל שעה במצב התביעה שלך
    באתר "הפניקס אישי", באזור "התביעות שלי" ניתן למצוא:
  • ברור מצב התביעה
  • מכתבים שנשלחו בנוגע לתביעה
  • מסמכי התביעה
  • פירוט תשלומים
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן