במקרה שהרכב עדיין ברשותך, אבל לא משמש לנהיגה (למשל בעקבות נסיעה לחו"ל לתקופה ארוכה) יש לך את האפשרות להשבית את ביטוח הרכב.
היתרון הוא שהכיסויים הביטוחיים יהיו תקפים במקרה שהרכב נגנב או גרם לנזק, אבל לא יהיה כיסוי במקרה של נהיגה ברכב.
תקופת המינימום להשבתה: 30 יום. במקרה כזה תהיה זכאות להחזר חלקי לפי תנאי הפוליסה.
במקרים הבאים יש להעביר לנו את המסמכים הנדרשים:
הרכב נמכר > אישור העברת בעלות
הרכב נגנב > אישור ממשטרת ישראל
הרכב הושבת > אישור השבתה ממשרד הרישוי
במקרה שהרכב נגנב או הושבת יש לצרף את המסמך הנדרש רק אם תאריך ההקפאה הוא רטרואקטיבי (בדיעבד).
אחרת כניסת ההקפאה לתוקף תהיה בהתאם לתאריך הבקשה בטופס, אך לא לפני שנקבל את הטופס ואת תעודת ביטוח החובה המקורית.
אם המסמכים לא יצורפו לטופס בקשת ההקפאה או ההשבתה, היא תיעשה בהתאם לתנאי הביטוח והמועד שנקבע בו.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן