הקפאת ביטוח: במקרה שהרכב כבר לא ברשותך (לדוגמה נמכר, נגנב או הורד מהכביש), וברצונך לשמור את הזכויות עד לקניית רכב חדש, יש לך את האפשרות להקפיא את הביטוח שלך.
הכיסוי הביטוחי לא יהיה בתוקף כל עוד ההקפאה נמשכת. אם נשארו לך תשלומים, הם ימשיכו לרדת כרגיל.
היתרון בהקפאת ביטוח הוא שמירה על רצף ביטוחי לטובת חידוש הביטוח בשנה הבאה בתנאים טובים.
כדי להקפיא את הביטוח יש לצרף את המסמך המתאים לסיבת ההקפאה:
הרכב נמכר > מסמך אישור העברת בעלות
הרכב נגנב > מסמך אישור ממשטרת ישראל
הרכב הושבת (הורד מהכביש) > מסמך אישור השבתה ממשרד הרישוי
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן