לוגו הפניקס smart לוגו הפניקס smart

רוצה לקבל העתק של פוליסת הרכב שרכשת או את התנאים שלה?
לאחר תהליך הזדהות קצר ניתן להוריד את פרטי הפוליסה ממש כאן.
מה בהעתק? פרטי המבוטחים, עלות הביטוח, סוג הביטוח ודרכים ליצירת קשר.
מה בתנאים? התנאים המלאים החלים על כלל הפוליסות, לרבות הכיסוי הביטוחי והחריגים בו במידה וקיימים.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן