רוצה לבדוק את פירוט התשלומים במסגרת ביטוח הרכב שלך? אין בעיה!
ניתן לקבל פירוט תשלומים של ביטוח החובה והמקיף/צד ג'
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן