החזרתם הלוואה שלקחתם לקניית רכב ואתם רוצים להסיר את המלווה מפוליסת הביטוח? הגעתם למקום הנכון!
כדי שנוכל להסיר את השעבוד חובה לצרף לבקשה אישור להסרת השעבוד מהגורם המלווה.
השינוי יחול רק על הפוליסה שבחרתם בתהליך.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן