אם נדרשת להעביר אלינו אישור על קיום מיגונים, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  1. להוריד את טופס המיגון
  2. לגשת עם הטופס לאחת מתחנות השירות ולקבל אישור על קיום מיגון.
    לרשימת התחנות
  3. להעלות את הטופס החתום לכאן
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן