לוגו הפניקס smart לוגו הפניקס smart

במידה ונדרשתם להעביר אישור קיום מיגונים/ טופס מיגון, תוכלו להוריד אותו כאן בקלות.
מיד לאחר מכן, יש לגשת עם הטופס לאחת מתחנות השירות ולהעלותו חתום בחזרה לכאן ללא צורך בנציג.
לאיתור תחנות שירות לחץ
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן