לוגו הפניקס smart לוגו הפניקס smart

במידה ונדרשתם להעביר אישור קיום מיגונים/טופס מיגון, עליכם לבצע את הפעולות הבאות:
  1. הורידו את טופס המיגון
  2. ניתן לגשת עם הטופס לאחת מתחנות השירות לצורך קבלת אישור, לרשימת התחנות
  3. לאחר קבלת טופס המיגון החתום, ניתן להעלותו בחזרה לכאן
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן