לקחתם הלוואה לקניית בית וצריכים להוסיף את המלווה כמשעבד בביטוח? הגעתם למקום הנכון!
חשוב לדעת:
  1. אם יהיה נזק חלקי או מלא לבית, כספי הביטוח ישולמו למלווה עד גובה הסכום שאתם חייבים למלווה אם כספי הביטוח גדולים מהסכום שאתם חייבים, אתם תקבלו את יתרת הסכום.
  2. סעיף השעבוד כולל התחייבות של חברת הביטוח לא לבטל את הפוליסה טרם מועד סיומה או טרם תימסר למלווה (בדרך כלל הבנק) הודעה של 30 יום מראש.
  3. השינוי יחול רק על הפוליסה שבחרת בתהליך.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן