צריכים להוסיף בעלים נוספים לפוליסה? היום זה קל ומהיר מתמיד
תוכלו להוסיף עד 4 בעלי פוליסה.
להסרה או שינוי פרטים של בעלי פוליסה יש להתקשר לשירות הלקוחות 5432*
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן