רוצה לבדוק את פירוט התשלומים במסגרת ביטוח הדירה שלך? אין בעיה!
את פירוט התשלומים אפשר למצוא בכל רגע באזור האישי באתר.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן