החזרתם הלוואה שלקחתם לקניית בית, ואתם רוצים להסיר את המשעבד מפוליסת הביטוח?
הגעתם למקום הנכון!
כדי שנוכל להסיר את השעבוד חובה לצרף לבקשה אישור להסרת השעבוד מהגורם המשעבד.
השינוי יחול רק על הפוליסה שבחרת בתהליך.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן