לוגו הפניקס smart לוגו הפניקס smart

-

החזרתם הלוואה שלקחתם לקניית בית, ואתם רוצים להסיר את המשעבד מהפוליסה?
באפשרותכם לבצע זאת כאן, בקלות.
לצורך הסרת שעבוד חובה לצרף לבקשה אישור הסרת שעבוד מהגורם המשעבד.
חשוב לדעת - השינוי יחול רק על הפוליסה שבחרת בתהליך.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן