אנחנו תמיד מצטערים לראות שמשהו נגמר...
אם סיבת הביטול היא תעריף הביטוח, נשמח לנסות ולהציע לך הצעה טובה יותר בפניקס smart בטלפון 076-599-6246.
אם בכל זאת ברצונך לבטל את ביטוח המשכנתא, ניתן להגיש בקשה לביטול והיא תטופל בתוך 48 שעות מרגע קבלת הבקשה.
חשוב לדעת - היעדר ביטוח עלול להותיר אתכם ללא כיסוי ביטוחי במקרה של נזקי גוף לצד שלישי ו\או רכוש ובהתאם לתנאי הפוליסה המבוטלת.
שימו לב, במידה וקיים שעבוד על הנכס נדרש להעלות טופס שחרור שעבוד.
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן