לוגו הפניקס smart לוגו הפניקס smart

פרטי פוליסה - ביטוח משכנתא

רוצה לקבל העתק של פוליסת המשכנתא או את התנאים שלה?
לאחר תהליך הזדהות קצר ניתן להוריד את פרטי הפוליסה ממש כאן.
מה בהעתק? פרטי המבוטחים, עלות הביטוח, סוג הביטוח ודרכים ליצירת קשר.
מה בתנאים? התנאים המלאים החלים על כלל הפוליסות, לרבות הכיסוי הביטוחי והחריגים בו במידה וקיימים.
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן