לוגו הפניקס smart לוגו הפניקס smart

פירוט תשלומים בפוליסה - ביטוח משכנתא

רוצה לראות את פירוט התשלומים עבור ביטוח המשכנתא שלך?
אתר "הפניקס אישי", בתפריט ב"ברור חיובים ועדכן אמצעי תשלום" ניתן למצוא את פירוט כל החיובים
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן