לוגו הפניקס smart לוגו הפניקס smart

רוצה לראות את פירוט התשלומים עבור ביטוח המשכנתא שלך?
אתר "הפניקס אישי", בתפריט ב"ברור חיובים ועדכן אמצעי תשלום" ניתן למצוא את פירוט כל החיובים
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן