רוצה לקבל אישור ביטוח באנגלית לביטוח הנסיעות שלך לחו"ל? בשמחה!
אפשר להוריד את האישור אחרי תהליך הזדהות קצרצר.
מה יש באישור באנגלית? את כל הפרטים אודות ביטוח הנסיעות שלך לחו"ל כפי שנתת לנו:
פרטי הנוסעים באנגלית, מספרי דרכון, פרטים על הביטוח והכיסויים הביטוחיים שמגיעים לך כולל התייחסות למגפת הקורונה, מסמכי הביטוח, תקופת הביטוח ודרכים ליצירת קשר
רכיב נגישות
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן