לוגו הפניקס smart לוגו הפניקס smart

בקשה להארכת ביטוח נסיעות לחו"ל

נמצאים בחו"ל ורוצים להאריך או לחדש את ביטוח הנסיעות שלכם?
בהפניקס smart התהליך קל ומהיר ע"י מילוי טופס בקשה קצר בכפתור למטה. באפשרותכם להאריך את הפוליסה עד לתקופה המרבית והכל בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.
הביטוח החדש יהיה זהה לביטוח שאתם רוצים להאריך. עלות הביטוח תתעדכן בהתאם לתעריף החברה ברגע ביצוע הארכת הביטוח על ידכם.

תקופת הביטוח המירבית לפוליסה הבסיסית: למבוטחים עד גיל 60 – עד 365 ימים למבוטחים מגיל 61 עד 75 – 180 ימים למבוטחים מגיל 76 עד 85 – 60 ימים למבוטחים מגיל 86 עד 120 – 30 ימים
תקופת הביטוח המירבית להחמרה של מצב רפואי קודם: למבוטחים עד גיל 60 – עד 180 ימים למבוטחים מגיל 61 עד 75 – 120 ימים למבוטחים מגיל 76 עד 85 – 60 ימים למבוטחים מגיל 86 עד 120 – 30 ימים
תקופת הביטוח המירבית להחמרה של מצב רפואי קודם מיוחד: למבוטחים מגיל 0 עד 120 – 30 ימים
תקופת הביטוח המירבית להוצאות בגין החמרה בחו"ל בלתי צפויה במהלך הריון שגרתי עד שבוע 32 של מבוטחת שגילה עד 46 : עד 90 יום

נמצאים או טסים לנפאל? שימו לב,
יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות 5432*
ניגודיותניגודיות
הגדלת הגופןהגדלת הגופן
הקטנת הגופןהקטנת הגופן