ביטוח נסיעות של הפניקס smart!

כל הסיבות לבטח אצלנו

  • כיסוי לאיתור וחילוץ
  • כיסוי עד $5,000,000 עבור הוצאות רפואיות
  • ללא השתתפות עצמית (למעט מכשירים ניידים ואופניים)
  • ביטוח כבודה וביטול/קיצור נסיעה ללא תשלום
תמונת פרסום

חשוב שתדעו!

במקרה של אשפוז בחו"ל, מתקשרים למוקד הסיוע הזמין 24/7 ואנחנו נשלם את ההוצאות הכספיות ישירות לבית החולים.

ההצטרפות לפוליסה הינה בכפוף לתנאי פוליסה המלאים וסייגיה ולתנאי החיתום המקובלים בחברה.